Terapia ręki Szczecin

„To dzięki ręce człowiek zarabia na życie, rodzice pieszczą swoje dzieci, muzyk gra sonaty, ociemniały czyta
a głuchy mówi.”

Charles Bell

wiaderko

Prowadzimy dla Państwa terapię ręki w Szczecinie, podczas której diagnozujemy zaburzenie i dopasowujemy plan terapii do potrzeb dziecka. Terapia ręki opiera się na wykonywaniu specjalistycznych ćwiczeń koncentrujących się na ruchach w obrębie dłoni, barków i całej kończyny górnej. Obejmuje ona przygotowanie motoryczno-prioprioceptywne, rozwój umiejętności ręki i generalizację nabytych umiejętności.

Kiedy warto zgłosić się z dzieckiem na terapię ręki?

Terapia ręki jest przeznaczona dla dzieci, które mają trudności w skoordynowaniu ruchów obu rąk i nie radzą sobie z wykonywaniem podstawowych czynności przy użyciu dłoni. Na terapię warto się też zgłosić, gdy dziecko ma niektóre z wymienionych trudności:

 • nieprawidłowo trzyma ołówek,
 • unika dotykania nowych przedmiotów,
 • ma problemy w manipulowaniu niewielkimi przedmiotami,
 • niestarannie pisze i nie lubi wykonywania prac plastycznych,
 • ma trudności w łapaniu i kopaniu piłki,
 • ma wiotkie lub napięte mięśnie.

Jakie korzyści może przynieść terapia ręki?

Terapia ręki może usprawnić ruchy dłoni, poprawić chwyt i rozwinąć koordynację dziecka. Podczas terapii młoda osoba rozwija też koncentrację i stara się utrzymać prawidłowe napięcie mięśni. Ponadto dziecko uczy się kontrolować swoją postawę zarówno podczas ruchu, jak i w pozycji siedzącej. Warto dodać, że terapia ręki może zniwelować zaburzenia posturalne i zaburzenia czucia powierzchniowego.

Na terapię ręki zapraszamy rodziców z dzieckiem, które może mieć niektóre z trudności:

 • Nie opanowało wystarczająco czynności samoobsługowych: posługiwanie się sztućcami, zapinanie guzików, zawiązywanie sznurowadeł.
 • Ma trudności w cięciu nożyczkami.
 • Ma problemy z manipulowaniem drobnymi przedmiotami: koralikami, guzikami, klockami lego, duplo.
 • Myli różnicowanie prawo – lewo, nie ma dominacji jednej z rąk.
 • Niestarannie, niekształtnie pisze, nie mieści się w liniaturze.
 • Jego rysunki są proste i ubogie w szczegóły.
 • Nie lubi kolorowania, pisania po śladzie.
 • Nieprawidłowo trzyma ołówek.
 • Niezgrabnie, z trudem gra na bębenku, jeździ na rowerze, pływa, tańczy.
 • Ma trudności w łapaniu, kopaniu piłki, poprawnym celnym rzucaniu.
 • Często się potyka, wpada na przedmioty, nie podpiera podczas upadku.
 • Wydaje się być wiotkie lub napięte i mniej sprawne ruchowo od rówieśników.
 • Unika dotykania nowych przedmiotów, różnorodnych faktur.
 • Prace manualne wykonuje nieuważnie, niedbale, zbyt szybko lub wolno.
 • Później niż rówieśnicy zaczęło mówić lub miało/ma wadę wymowy.
 • Później niż rówieśnicy zaczęło siadać, chodzić.
 • Jako niemowlę ominęło etap raczkowania.

Rozwój mowy dziecka jest ściśle powiązany z jego rozwojem ruchowym, a w szczególności z rozwojem czynności precyzyjnych, które wykonują dłonie. Znajdujące się w korze mózgowej pola ruchowe odpowiedzialne za motorykę narządów mowy oraz pola ruchowe odpowiadające za ruch ręki leżą blisko siebie.

Z tego też powodu, odpowiednia stymulacja ręki, pobudzająca znajdujący się w mózgu ośrodek odpowiedzialny za jej ruch, pobudza jednocześnie ośrodek ruchowy narządów mowy.

Diagnozę w naszym Ośrodku przeprowadza certyfikowany terapeuta Terapii ręki posiadający jednocześnie uprawnienia do diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej. Ocenie podlegają umiejętności w zakresie dużej i małej motoryki, w szczególności umiejętności grafomotoryczne (rodzaj chwytu narzędzia pisarskiego, poziom rysunku/pisma). Terapeuta na podstawie wywiadu, obserwacji, testów i analizy wytworów dziecka, określa potencjalne przyczyny ograniczeń dziecka w zakresie sprawności manualnej. Na tej podstawie opracowuje indywidualny program i plan pracy z dzieckiem.

W trakcie diagnozy oceniane są między innymi następujące aspekty funkcjonowania dziecka:

 • zakres ruchomości stawów: barkowego, łokciowego i nadgarstka,
 • tonus mięśniowy i postawa,
 • stabilizacja posturalna,
 • czucie powierzchniowe i głębokie w obrębie dłoni,
 • percepcja wzrokowa,
 • lateralizacja,
 • koordynacja bilateralna (wykonywanie czynności przy użyciu obydwu rąk jednocześnie),
 • podstawowe procesy integracji sensorycznej.

Diagnoza składa się jednego - dwóch spotkań. Ich długość uzależniona jest od wieku i umiejętności skupienia przez dziecko uwagi. Na spotkanie należy przynieść książeczkę zdrowia dziecka, aktualne wyniki badania wzroku i prace plastyczne/pisemne dziecka.

Jeśli dziecko ma zdiagnozowaną wadę wzroku, powinno mieć możliwość skorzystania z okularów. Zalecany strój swobodny, nie krępujący ruchów i skarpety.

Terapia ręki obejmuje realizację trzech podstawowych celów: przygotowanie motoryczno – proprioceptywne, rozwój umiejętności ręki oraz generalizację tych umiejętności. Terapia uwzględnia modyfikację środowiska domowego i szkolnego dziecka oraz współpracę z rodzicami. Rodzice otrzymują szczegółowe zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Systematycznie i rzetelnie prowadzona terapia ręki jest skuteczna w krótkim czasie. Po upływie kilku miesięcy przynosi pozytywne i trwałe efekty. Terapeuta monitoruje postępy dziecka, aż do uzyskania przez nie w pełni zautomatyzowanych funkcji. Efektem właściwie prowadzonej terapii ręki jest wzrost zdolności manualnych, usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk i dłoni (w tym harmonijna nauka pisania), poprawa czynności samoobsługowych, utrzymanie prawidłowej postawy i wzrost koncentracji na wykonywanych zadaniach.

Na terapię ręki, w zależności od wskazań diagnostycznych, składają się różnorodne ćwiczenia. W początkowej fazie bardziej przypominają ogólnorozwojowe ćwiczenia aniżeli lekcje kaligrafii. Umiejętność kształtnego pisania jest bowiem końcowym efektem harmonijnego rozwoju ruchowego dziecka.

Dzieci o zaburzonej motoryce dużej i małej, często cechują wtórne zaburzenia emocjonalne: deficyt uwagi, rozpraszalność, nadruchliwość i niska wytrwałość. Są to negatywne reakcje na trudności, objawiające się chęcią ucieczki od przykrych zadań. Dzieci te mają niską samoocenę i wygórowane reakcje emocjonalne. Nierzadko bywają krytykowane przez rówieśników. Dlatego terapeuta przywiązuje dużą wagę do zbudowania przez dziecko przekonania o własnych możliwościach i stwarza sytuacje do osiągnięcia sukcesu.

Na zdolność do precyzyjnych ruchów rąk, wpływają:

 • Rozwój reakcji posturalnych czyli właściwego napięcia mięśni niezbędnych do wykonania zadań grafomotorycznych.
 • Ruchy posturalne w tle przy sięganiu po kredkę, przesuwaniu zeszytu. Ponieważ organizacja zachodzi w ośrodkach podkorowych, korekta słowna nie jest skuteczna.
 • Stabilizacja posturalna – właściwa postawa przy biurku. Dziecko przyjmuje i kontroluje stabilną postawę, stabilizuje obręcz barkową, kończyny górne i prostuje tułów. Szyję ustawia przeciwnie do działania siły grawitacji ziemskiej. Podczas kokontrakcji pracują właściwe mięśnie antagonistyczne.
 • Wady postawy utrudniają przyjmowanie i utrzymywanie prawidłowej postawy w trakcie aktywności stolikowych. Cechy nieprawidłowej postawy nasilają się podczas wykonywania precyzyjnych, trudnych dla dzieci czynności.
 • Zaburzenia posturalne oddziaływujące na ruchy głowy, zaburzenia równowagi, niski tonus mięśniowy powodują, że dziecko osuwa się z krzesła, opiera głowę na przedramieniu, łatwo się męczy w jednej pozycji przy długotrwałej pracy mięśni o niewielkiej sile.
 • Właściwe reakcje równowagi.
 • Ustalona lateralizacja.
 • Zaburzenia w obrębie małej motoryki – drobne ruchy robaczkowe palców przy pisaniu, przesuwanie ręki.
 • Koordynacja obustronna – przekraczanie linii środka przy pisaniu, właściwa stabilizacja kartki jedną ręką podczas pisania drugą. Współpraca przy przesuwaniu rąk.
 • Dobra praksja ręki.
 • Ustalony dojrzały chwyt pisarski.
 • Efektywna ocena ruchu.
 • Właściwa dystrybucja napięcia mięśniowego rąk i dłoni.
 • Somatognozja – dobra mapa ciała wpływa na rozwój orientacji przestrzennej, stronności i kierunkowości. Jest to umiejętność niezbędna przy wyprowadzaniu kierunku liter - od strony lewej do prawej, umiejscowieniu symbolu czy kształtu we właściwym miejscu na kartce, w liniaturze, we właściwym położeniu góra – dół.
 • Przy zaburzeniach orientacji przestrzennej dziecko może mieć problem przeniesienia wzoru z tablicy poziomej do zeszytu w pionie.
 • Zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego.
 • Stereognozja (różnicowanie dotykowe bez użycia wzroku).
 • Rozwój funkcji wzrokowych.

wiaderko
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. OK