Kodowanie - zabawy i nauka programowania

„W swoich dzieciach widzimy siebie, lecz takich, którzy mogą dokonać lepszych wyborów niż my sami.”

Cassandra Clare

wiaderko

Współczesna edukacja wiąże się z koniecznością wdrażania nowoczesnych technologii, których nie należy się bać, ale nauczyć się z nich mądrze korzystać. Od 2017 roku dzieci uczą się programowania już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zanim zaczną tworzyć kompozycje graficzne i dokumenty tekstowe na szkolnych komputerach, poznają tajniki kodowania w naszym Ośrodku. Gdzie się ukrył kod? Jak go stworzyć? Jak znaleźć? Jak rozszyfrować zakodowane informacje?

Zapraszamy na naukę kodowania w formie zabawy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym! Czekamy na dzieci już od trzeciego roku życia. Zajęcia prowadzimy indywidualnie oraz w parach wiekowych.

Kodowanie zaczynamy od prostych, celowych, rozwijających zabaw bez użycia komputera. Dzieci w naturalny sposób oswajają się z trudnymi pojęciami, zdobywają nowe umiejętności. Zabawy w kodowanie w przyjazny, łagodny i adekwatny do wieku sposób, wprowadzają maluchy w świat logicznego myślenia i dedukcji. A ile przy tym radości!

Nabyte w zabawie kompetencje sprawiają, że późniejsze programowanie staje się łatwe i przyjazne, język programowania zrozumiały i logiczny, a dzieci z cyfrowego konsumenta stają się cyfrowym twórcą.

Podczas zabaw w kodowanie dzieci uczą się:

 • kodowania, odkodowania, układania, szeregowania, sortowania, klasyfikowania i porządkowania wg jednego lub kilku warunków,
 • tworzenia algorytmów (przepisów postępowania zrozumiałych dla programów lub robotów), ścieżek kodowania wg wektorów lub komunikatów słownych,
 • szukania zależnych między danymi i poszukiwania obiektów o wskazanych cechach,
 • podążania za złożonymi instrukcjami,
 • tworzenia precyzyjnych instrukcji dających jedno lub wiele rozwiązań,
 • obycia z układem współrzędnych, kodami literowymi, cyfrowymi, strzałkowymi, geometrycznymi, obrazkowymi, wg kolorów,
 • oswajają się z nowymi terminami: rzędy, kolumny, wersy, kody QR,
 • tworzą i rozwiązują grafiki pikselowe i konturowe (dyktanda graficzne),
 • rozwijają myślenie logiczne, analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów różnymi metodami (wyszukiwania i naprawiania bugów - błędów w kodach) oraz myślenie algorytmiczne,
 • usprawniają pracę obu półkul i poprawiają koncentrację.
NA ZAJĘCIA ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI

Te, które rozwijają się prawidłowo, poprawią procesy poznawcze, pamięć, kojarzenie i kreatywność, co pozwoli na pełne rozwinięcie ich potencjału intelektualnego.

Te, które potrzebują wsparcia w wybranych obszarach rozwojowych, usprawnią procesy mówienia, czytania, pisania, liczenia, koncentrację, orientację przestrzenną, lateralizację.

To doskonały trening mózgu! Uaktywnia lewą i prawą półkulę mózgową, a także komunikację między nimi.

Kodowanie poprzez zabawę ma doskonały, bezpośredni wpływ na naukę szkolną:

 • doskonali spostrzegawczość, dyskryminację, pamięć wzrokową oraz umiejętność odwzorowywania niezbędną podczas pisania liter,
 • rozwija sekwencyjność i linearność niezbędną do nauki czytania, pisania i liczenia,
 • uczy czytania poprzez pracę na materiale literowym, sylabowym i wyrazowym,
 • kształtuje stronność, kierunkowość i orientację w przestrzeni, wielkoformatowych matach i na kartach pracy,
 • usprawnia przepisywanie tekstu z tablicy do zeszytu (zapobiega oscylopsji),
 • ćwiczy myślenie operacyjne niezbędne do wykonywania złożonych obliczeń i zadań tekstowych na lekcjach matematyki,
 • wspiera orientację w schemacie ciała i lateralizację,
 • ćwiczy dużą, małą motorykę i koordynację wzrokowo – ruchową,
 • usprawnia umiejętności grafomotoryczne i ruchy precyzyjne przygotowujące do nauki pisania.
ZAPRASZAMY!

kosc
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. OK