Terapia Neurotaktylna Szczecin

„Najwyższa pora, aby znów nauczyć się właściwego, wspierającego dotyku i aby docenić rolę, jaką pełni on w rozwoju i uczeniu się.”

H. Hannaford

piłka

Terapia Neurotaktylna opiera się na masażu i stymulacji skóry, które przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców pochodzących z zewnątrz. Podczas terapii receptory czuciowe są stale stymulowane do pracy, co sprawia, że aktywuje się też układ nerwowy. Prowadzona przez nas terapia neurotaktylna jest przeznaczona głównie dla dzieci, które chorują na autyzm, ADHD, czy porażenie mózgowe. Jest ona także stosowana u dzieci, które zmagają się z opóźnieniami w rozwoju umysłowym i mają zaburzenia mowy.

Jak działa terapia neurotaktylna?

Ze skórą jest ściśle związany zmysł dotyku zwany taktylnym. To właśnie na skórze znajdują się receptory odpowiedzialne za czucie powierzchniowe. Terapia neurotaktylna stymuluje receptory czuciowe skóry i optymalizuje pracę układu nerwowego. Dzięki temu dziecko prawidłowo odbiera bodźce sensoryczno-motoryczne i ma większą świadomość ciała. Kolejną korzyścią z terapii neurotaktylnej jest poprawa napięcia mięśniowego i regulacja reakcji mózgu na informacje pochodzące ze skóry. Dodatkowo dochodzi do poprawy wzorca ruchu i motoryki. Ten rodzaj terapii działa też odprężająco i pozwala zredukować nadmiar stresu.

Program MNRI® Terapia Neurotaktylna

jest jedną z bazowych technik w systemie terapeutycznym. Jest to rodzaj masażu i stymulacji skóry, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia oraz do aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Stosuje się ją także oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierająca rozwój dziecka a także jako wspomaganie terapii osób dorosłych.

Terapia Neurotaktylna:

 • zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych,
 • reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni,
 • wpływa na prawidłowy rozwój i integrację odruchów dynamicznych i posturalnych poprzez stymulowanie do prawidłowej pracy układu kostno-mięśniowo-powięziowego, układu hormonalnego i innych,
 • optymalizuje pracę układu nerwowego, stymuluje wyższe czynności poznawcze,
 • działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy, obniża poziom stresu.

Dzięki ogromnej sile uaktywniamy naturalne mechanizmy wspierające funkcjonowanie na osi ciało-mózg. Program MNRI® jest skutecznie wykorzystywana podczas pracy w przypadkach:

 • porażenia mózgowego,
 • autyzmu,
 • nadpobudliwości psychoruchowej, ADHD
 • występowania lęków i fobii,
 • zaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja),
 • trudności w nauce,
 • psychomotoryczne opóźnienia rozwoju
 • zaburzonego rozwoju mowy
 • zaburzeń odżywiania

Program MNRI® Terapia Neurotaktylna organizuje sposób dostarczania informacji ze skóry do mózgu.

Skóra jest największym i podstawowym organem zmysłu ludzkiego ciała. Działa jako bariera między naszym światem zewnętrznym i wewnętrznym, chroniąc nas przed intensywnymi bodźcami, m.in – temperaturą, bólem, patologicznymi drobnoustrojami i wirusami. Jest także źródłem integracji dotykowo-sensorycznej.

Ściśle związany ze skórą jest zmysł dotyku, zwany taktylnym. Rozwija się w ludzkim embrionie najwcześniej i jako pierwszy staje się w pełni funkcjonalny. Odgrywa kluczową rolę w 1. roku życia i w przeciwieństwie do pozostałych systemów zmysłowych, których funkcja z latami słabnie, zmysł dotyku do późnego wieku nie traci na swojej sile. Gaśnie wtedy, kiedy umieramy.

Nasz system dotykowy zawiera m.in. 11 różnych typów receptorów, które wnoszą do naszego ciała wiele różnych informacji. Nasze receptory wprowadzają informacje do ośrodkowego układu nerwowego poprzez ścieżki, które organizują odruchy i wyższe wzorce nerwów (świadomie kontrolowane), wykrywając, czy wejście jest bezpieczne. Kiedy układ dotykowy jest nadreaktywny lub nie reaguje na dane wejściowe, informacja dostarczana do centralnego układu nerwowego jest przetwarzana jako stres. W rezultacie reakcja mózgu na wejściu może być nieprawidłowa.

Czucie to niezwykła właściwość ludzkiego ciała, zróżnicowany i skomplikowany system przekazywania najbardziej podstawowych informacji o własnym ciele, stanie otoczenia oraz interakcjach i zależnościach między nami i innymi osobami.

Deficyt odpowiedniej liczby i jakości bodźców czuciowych może doprowadzić do zakłóceń funkcjonowania dziecka w sferze kontaktów społecznych. Ponadto determinuje podstawowe procesy organizmu, jak trawienie, oddychanie, odporność na choroby, reakcje na stres, sposoby i skuteczność odbioru informacji płynących z otoczenia, ich analizę oraz możliwości wykorzystania.

MNRI® Terapia Neurostrukturalna Integracji Odruchów

to program ukierunkowany na pracę ze strukturą ciała oraz mechanizmem symetrii i integracji odruchów.

Ma na celu:

 • ochrony ścięgien,
 • poprawę napięcia mięśni,
 • przywraca powiązania między aspektami strukturalnymi a wzorcami odruchów,
 • przyczynia się do poprawy wzorca ruchu oraz motoryki dużej, średniej i małej,
 • minimalizuje i niweluje stres.

MNRI® Terapia Neurostrukturalna Integracji Odruchów wykorzystuje głęboki dotyk, aby uaktywnić system proprioceptywny w ciele i poprawiać pracę receptorów głębokiego dotyku i połączeń struktury ciała dla włączenia optymalnego mechanizmu samoregulacji.

Niezintegrowane odruchy pierwotne mogą być dla dziecka w wieku przedszkolnym, a później szkolnym przyczyną wielu niepowodzeń.

Wśród najpopularniejszych trudności związanych m.in. z niewygaszonymi odruchami pierwotnymi są:

 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyspraksja,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • nadpobudliwość, w tym ADHD,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • obniżona sprawność percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • dysfunkcje ruchowe i percepcyjne,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności artykulacyjne (wady wymowy),
 • współruchy podczas pisania, rysowania (dziecko wysuwa język, oblizuje się),
 • trudności z utrzymaniem równowagi,
 • utrudniony rozwój manipulacji,
 • problemy z motoryką małą,
 • nieustalona lateralizacja,
 • lęk wysokości,
 • choroba lokomocyjna,
 • trudności emocjonalne,
 • i wiele innych…

Do odruchów pierwotnych zaliczamy: odruch Moro, odruch chwytny ręki, Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny – ATOS, Symetryczny Toniczny Odruch Szyjny – STOS, Toniczny Odruch Błędnikowy – TOB, Odruch Galanta, odruch chwytny stóp. Odruchów pierwotnych jest wiele, ale tylko niektóre z nich wywierają istotny wpływ na rozwój i funkcjonowanie szkolne oraz społeczne dziecka.

jabłko
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. OK