Terapia słuchowa Johansena Szczecin

„Zauważyłeś, że w trakcie naszej edukacji uczy się nas mówić, pisać i czytać, ale w ogóle nie uczy się nas słuchać?”

A. Urbanowicz

latawiec

Terapia słuchowa Johansena jest przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, którzy mają trudności w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Celem terapii jest poprawa przetwarzania bodźców słuchowych, poprawa artykulacji i rozwijanie komunikacji. Oferujemy Państwu terapię słuchową Johansena, która opiera się na utworach muzycznych o różnej częstotliwości.

Na czym polega terapia słuchowa Johansena?

Przed rozpoczęciem terapii słuchowej Johansena konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych testów, na podstawie których można dokonać diagnozy. Program terapeutyczny jest przygotowywany na podstawie indywidualnych wymagań każdego uczestnika i jest szczegółowo opisywany. Na czas terapii pacjent otrzymuje płytę CD z różnymi utworami muzycznymi. Zadaniem pacjenta jest codzienne odsłuchiwanie utworów przez określony czas. Po przesłuchaniu danej płyty uczestnik terapii otrzymuje kolejną płytę CD z nowymi utworami. Po pewnym czasie częstotliwość odsłuchiwania nagrań zmniejsza się i skraca się czas ich odsłuchiwania. Po paru miesiącach można zauważyć zadowalające efekty terapii, takie jak poprawa wymowy i pamięci, sprawne czytanie i harmonizacja napięcia mięśniowego.

Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS)

Indywidualna Stymulacja Słuchowa (IAS) dr K. Johansena ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych. Przeznaczona jest dla dzieci od 3. roku życia, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Jest to metoda stosowana obecnie na całym świecie, ciesząca się uznaniem w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Skandynawii i krajach Ameryki Północnej, rekomendowana przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester (www.inpp.org.pl, www.inpp.org.uk).

Program Johansen IAS opiera się na muzyce indywidualnie dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika. Do realizacji programu potrzebne są jedynie słuchawki i odtwarzacz płyt CD.

Terapię słuchową Johansena poprzedza szczegółowa diagnoza obejmująca wywiad, badanie audiometrii tonalnej oraz testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny). Jest ona szczegółowo omawiana, na życzenie rodziców również w formie pisemnego raportu. Po diagnozie uczestnik programu otrzymuje specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym oraz zalecenia dotyczące realizacji programu. Indywidualnie dobrane nagranie powinno być słuchane codziennie, przez 10 minut. Postępy w terapii kontrolowane są w zależności od wieku, co 4-10 tygodni. Po kolejnym badaniu uczestnik otrzymuje następną płytę CD. Terapia Johansena kończy się stopniowo poprzez zmniejszanie liczby dni i skracanie czasu słuchania utworów. Cały program Indywidualnej Stymulacji Słuchu trwa od 6 do 18 miesięcy. U dzieci zajmuje on najczęściej od 9 do 12 miesięcy.

Skuteczność programu Johansen IAS:

 • rozwija zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • wspiera naukę oraz umiejętność czytania i pisania,
 • rozwija rozumienie mowy,
 • poprawia artykulację,
 • rozwija komunikację,
 • poprawia pamięć i percepcję słuchową,
 • usprawnia naukę języków obcych,
 • harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała oraz utrzymanie równowagi,
 • relaksuje i redukuje stres,
 • koordynuje ruchy ciała,
 • rozwija motorykę.

Terapia słuchowa Johansena przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z nadwrażliwością na dźwięki,
 • ze specjalnymi potrzebami terapeutycznymi (autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa i niepełnosprawności sprzężone, ADHD),
 • z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń i instrukcji,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi, pamięci słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • ze słabszą umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, w hałasie.

Problemy z centralnym przetwarzaniem słuchowym pojawiają się również u dzieci, których słuch fizjologiczny jest w normie.

Pośród czynników, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wymienia się:

 • częste zapalenia ucha środkowego,
 • częste sączkowanie uszu,
 • genetyczne dyspozycje np. dysleksja,
 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • urazy głowy,
 • przerośnięty migdał podniebienny.

Czym różni się terapia słuchowa metodą Johansena od metody Tomatisa?

Klasyczny trening uwagi słuchowej prof. Tomatisa realizowany jest w oparciu o zestaw stacjonarnego sprzętu, zaś sama terapia przebiega w specjalistycznym gabinecie pod nadzorem i kontrolą przeszkolonego terapeuty. Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS) należy do grupy oddziaływań terapeutycznych realizowanych w warunkach domowych zgodnie z przygotowanym, indywidualnym programem. Nie jest w tej formie terapii wymagany specjalistyczny sprzęt. Płyt CD można słuchać w domu lub w szkole, co obniża koszty i czyni metodę dostępną dla każdego. Uczestnictwo w programie terapii zajmuje tylko 10 minut dziennie.

Trening słuchowy wg metody Tomatisa prowadzony w krótkim okresie charakteryzuje się dużą intensywnością. Natomiast domowy program terapii słuchowej Johansena, prowadzony w optymalnym klimacie domowym jest odpowiedni dla dłuższej i łagodniejszej terapii. Metoda ta jest znacznie tańsza, w porównaniu z innymi dostępnymi w Polsce terapiami słuchowymi. Co do samej istoty metoda Johansena jest zbliżona do metody Tomatisa a w wielu miejscach korzysta z osiągnięć i założeń francuskiego prekursora. Różni się jednak sposobem realizacji samego procesu terapeutycznego. W trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

kosc
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. OK