Trening umiejętności społecznych Szczecin

„Mogę mieć bałagan w szafie, ale w uczuciach lubię mieć porządek.”

Krystyna Siesicka

kosc

Trening umiejętności społecznych jest formą terapii, która uczy prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Uczestnicy terapii najczęściej pracują w grupach, dzięki czemu mogą stale obserwować zachowania innych osób i rozpoznawać własne. Prowadzony przez naszych terapeutów trening umiejętności społecznych jest skierowany do osób, które mają trudności w nawiązywaniu znajomości, ale też do tych, którzy nie radzą sobie z emocjami i nie potrafią realizować pewnych zachowań.

Jak wygląda trening umiejętności społecznych?

Trening umiejętności społecznych jest najczęściej prowadzony w kilkuosobowych grupach, ale może też przybrać formę indywidualną. Podczas terapii uczestnicy pracują między innymi nad własnymi emocjami. Uczą się rozpoznawać przeżywane emocje i starają się zrozumieć ich pochodzenie. Ważnym elementem terapii jest też praca nad panowaniem nad emocjami i poznawanie sposobów radzenia sobie z ciężkimi emocjami. Kolejnym etapem terapii jest praca nad komunikacją interpersonalną. Oznacza to, że uczestnicy zostają zapoznani z formami komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz uczą się dostosowywania tonu głosu do danej sytuacji.

Ważnym elementem terapii umiejętności społecznych jest też praca zespołowa, która umożliwia poznanie innych uczestników i rozwija samoświadomość. Co więcej, osoby biorące udział w terapii stale budują pewność siebie i zyskują umiejętność rozwiązywania konfliktów.

to zajęcia grupowe, w których „w warunkach laboratoryjnych” ćwiczymy umiejętności sprawiające problem. Do kogo jest kierowany? – generalnie w zajęciach może uczestniczyć każdy z nas, bo przecież każdy posiada kompetencje, nad którymi chciał by popracować jak np. asertywność, czy umiejętność akceptowania porażek, a może przyjmowania komplementów? Jednak w szczególności TUS zaleca się osobom, które:

 • nie potrafią realizować pewnego zachowania,
 • wiedzą jak się zachować, lecz nie zawsze stosują odpowiednie zachowanie, gdy jest taka potrzeba,
 • osoba doskonale wie jak się zachować, ale celowo wykonuje konkurencyjne zachowanie.

Prościej mówiąc, TUS wskazany jest dla dzieci nerwowych, agresywnych, zlęknionych, skrytych, wycofanych, wstydliwych, mających problem w kontaktach społecznych, z zawieraniem nowych znajomości, z radzeniem sobie z emocjami.

Jak prowadzimy TUS?

W wyjątkowych sytuacjach TUS może przybierać formę zajęć indywidualnych, jednak najczęściej stanowi formę pracy w grupie, dzięki której uczymy się funkcjonować w społeczeństwie. Pracując w grupie możemy obserwować zachowania innych osób oraz weryfikować własne. Grupy są maksymalnie sześcioosobowe, dzieci dobierane są do grup w zależności od wieku oraz problemów z jakimi się borykają. Przydzielenie do grupy poprzedza wywiad z rodzicem oraz wypełnienie kwestionariusza. Program pracy i tematyka jest opracowywana indywidualnie dla grupy i potrzeb jej członków. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w przerwach między kolejnymi spotkaniami niezmiernie ważne są zadania domowe! – czyli stałe próby przenoszenia ćwiczonych zachowań w życie codzienne, dlatego tak istotna jest stała współpraca i zaangażowanie rodziców.

Umiejętności społeczne objęte naszymi treningami to:

 • emocje – rozpoznawanie uczuć własnych oraz rozpoznawanie czyichś, wyrażanie uczuć, okazywanie sympatii, rozpoznawanie, nazywanie i akceptowalne społecznie sposoby radzenia sobie z emocjami
 • normy społeczne – przestrzeganie zasad, dostosowywanie się do sytuacji
 • komunikacja interpersonalna - formy komunikacji, dostosowywanie tonu głosu do sytuacji, używanie zwrotów grzecznościowych, proszenie o pomoc, czy też umiejętność ignorowania
 • rozwijanie teorii umysłu – nabywanie umiejętności czytania drugiej osoby, zakładanie co ktoś może myśleć i czuć
 • samowiedza i samoświadomość - wzmocnienie, poczucie własnej wartości, umiejscowienie sobie w czasie i przestrzeni – kim jestem?
 • asertywność
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych – pominięcie, dokuczanie, dołączanie do zabawy, umiejętność akceptacji niepowodzeń, odmawianie
 • współpraca – nawiązywanie znajomości, zapraszanie do zabawy, nauka pracy zespołowej

Często podczas wspólnej zabawy pracujemy na kilku płaszczyznach jednocześnie np. poprzez zabawę dramową i prowadzenie wywiadu rozwijamy teorie umysłu – analizując co myśli druga osoba, komunikację – poprzez prowadzenie spontanicznego dialogu, normy społeczne – poprzez czekanie na spoją kolej, radzenie sobie w sytuacjach trudnych – spontaniczność i opanowanie stresu oraz współpracę.

Co zyskamy dzięki udziałowi w TUS, czyli jakie są jego cele?

 • nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania,
 • budowanie poczucia pewności siebie,
 • identyfikowanie i rozróżnianie podstawowych emocji,
 • nauka przestrzegania norm społecznych,
 • radzenie sobie z napięciem w akceptowalny społecznie sposób,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Najprościej mówiąc, Treningi Umiejętności Społecznych jest skuteczną terapią wspierającą rozwój, łagodzącą problemy emocjonalne oraz ułatwiającą codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Wyposażamy dziecko w kompetencje, które znacznie ułatwiają funkcjonowanie, również w życiu dorosłym.

Więc czym jest ten TUS??? Przede wszystkim świetną, wyczekiwaną przez tydzień zabawą! Dlaczego? Bo w trakcie zajęć TUS głównie bawimy się, pracując za pomocą metod takich jak:

 • praca w grupach,
 • karty pracy,
 • historyjki obrazkowe,
 • rundki,
 • gry planszowe i zabawy,
 • rozmowy i dyskusje,
 • scenki,
 • eksperymenty,
 • filmy,
 • quizy, zagadki,
 • projekty,
 • drama,
 • biblioterapia,
 • zabawy z elementami ruchu, rywalizacji,
 • relaksacja.

Łączymy przyjemne z pożytecznym, spędzając radośnie czas i zdobywając nowe umiejętności jednocześnie.

PRZYKŁADOWY ROCZNY PROGRAM PRACY DLA GRUPY:

Nasze spotkania rozpoczyna sporządzenie kontraktu z członkami grupy, zawierającego podstawowe zasady panujące w trakcie spotkań. Poniżej przedstawiamy przykładową tematykę zajęć w oparciu o treningi na trzech płaszczyznach.

1. Interakcje społeczne:

 • Słuchanie
 • Mowa ciała
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Reagowanie na pominięcie
 • Reagowanie na zaczepki
 • Proszenie o pomoc
 • Radzenie sobie z niepowodzeniem
 • Przepraszanie
 • Radzenie sobie z zakłopotaniem
 • Mówienie i przyjmowanie komplementów
 • Dołączanie do zabawy
 • Asertywność

2. Komunikacja:

 • Słuchanie
 • Reagowanie na wypowiedzi innych
 • Kontrolowanie tonu głosu
 • Umiejętność dialogu
 • Umiejętność zadawania pytań

3. Emocje:

 • Rozpoznawanie emocji i nazywanie ich
 • Sposoby wyrażania emocji
 • Stopniowanie emocji
 • Wyczuwanie emocji u innych osób
 • Radzenie sobie ze złością, własną i innych osób
 • Poczucie własnej wartości
 • Radzenie sobie ze stresem.

Tematyka jest oczywiście przykładowa i modyfikowana w zależności potrzeb grupy.

statek
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. OK